1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Wędrując  szlakami i ścieżkami zobaczymy kwitnące wśród lasów gradowych i łęgowych leszczyny. Zwiastują one nadejście przedwiośnia. Na Pogórzu Bieszczadzkim przyroda powoli budzi się do życia. Trwają przyloty ptaków: żurawia, skowronka, pliszki siwej, śpiewaka, paszkota, szpaka i zięby. Za miesiąc powinniśmy się spodziewać przylotu czapli siwej, bociana białego, pliszki siwej, czajki oraz słonki.

Śnieżyca wiosenna 26

Nim korony drzew pokryją się liśćmi i kwiatami, swoja szansę na rozwój mają geofity, czyli rośliny wieloletnie które wzrastają z przechowywanych w ziemi bulw, kłączy, cebulek lub korzeni.
Rośliny te, wchodząc w skład runa stanowią barwne kobierce w bieszczadzkich buczynach, łęgach, olsach i grądach. Jako pierwsze pojawiają się przebiśniegi. Spotkamy je w obrębie gradów i łęgów.

9-śniezyczka przebisnieg 8

Zjawiskową roliną jest śnieżyca wiosenna, w Bieszczadach występuje jej karpacka odmiana, gdzie z jednej łodygi wyrastają dwa kwiaty. Ozdobą bieszczadzkich dolin i miejscem magicznym jest rezerwat "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" gdzie na obszarze prawie pięciu hektarów chroni się areał roślin łąkowych z dużym udziałem roślin chronionych.
Niesamowite wrażenie podczas wędrówek o tej porze roku sprawia widok czarki szkarłatnej w runie leśnym. Ten chroniony grzyb jest jednym z najbarwniejszych symptomów bieszczadzkiego przedwiośnia.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 02-zloc wiosenna 2

złoć wiosenna

47-cebulica dwulistna 31

cebulica dwulistna

Po srogiej bieszczadzkiej zimie nasz wzrok spragniony barw, chłonie majestat budzącej się przyrody. Jednymi z pierwszych objawów wiosny są kwitnące geofity. Wchodzą one w skład runa, wyraźnie kontrastując z otoczeniem. Podczas wędrówki po ścieżkach dydaktycznych i szlakach zobaczymy wiele gatunków, świadczących o bioróżnorodności bieszczadzkich łąk, torfowisk, łęgów, gradów i buczyn.

Śnieżyca wiosenna 2


Wędrując po pogórzu i w krainie dolin wśród łąk spotkamy kwitnącą: rzeżuchę łąkową, kosmatkę polną, stokrotkę pospolitą oraz turzycę wczesną i prosową. Miejsca podmokłe np. bagna, młaki i torfowiska przystrojone są kwitnącymi gatunkami turzyc: zaostrzoną, sztywną, prosową i dwupienną.

Do szczególnie urodziwych należą złote kobierce knieci błotnej zwanej również kaczeńcem. W lasach błękitną barwą odcina się fiołek wonny, przylaszczka pospolita oraz cebulica dwulistna.

08-cebulica dwulistna 18

Cebulica dwulistna

DSC08154

Fiołek wonny

04-zawilec zolty 5

Zawilec żółty

10-zawilec gajowy 9

Zawilec gajowy

05-100 9211

Kopytnik pospolity

Niepozorne niebieskie kwiaty posiada również bluszczyk kurdybanek, który jest zapylany przez poszukujące nektaru błonkówki i motyle. Pojawiają się liście na krzewach bzu czarnego. Kwitną wierzby, brzozy i klon polny. Przekwita leszczyna.
Na dnie lasów bielą wyróżniają się łany zawilca gajowego, szczawika zajęczego, zdrojówki rutewkowatej i kokoryczy pustej. Zawilec gajowy porasta całe połacie runa tworząc w obrębie grądów swoiste zielone dywany. Jego kwiaty podążając za promieniami słonecznymi obracają się na cienkich łodygach. Zawsze zwrócone są w stronę słońca. Podczas dni pochmurnych i deszczowych zamykają i tulą swe płatki, chroniąc cenny pyłek. Zjawisko to nazywane jest snem kwiatów.
Żółte plamy na tle soczystej zieleni liści tworzą kwiaty zawilca żółtego, złoci wiosennej, ziarnopłonu wiosennego oraz pierwiosnki lekarskiej. Pierwiosnka lekarska, spotykana w łęgach jest popularnym dodatkiem do sałatek i zup w Rosji i Wielkiej Brytanii. W Polsce podlega ochronie częściowej i ma swe zastosowanie w medycynie.

06-knieć błotna 4

Knieć błotna

Na obrzeżach rowów i koryt potoków spotykamy kwitnące lepiężniki: biały i różowy. Rośliny te posiadają największe liście spośród krajowej dzikiej flory. Ukryte niepozorne kwiaty o brązowej barwie ukrywa wśród nerkowatych liści kopytnik pospolity, którego nazwa pochodzi od końskiego kopyta.
Fioletową barwą w runie odznacza się kokorycz pełna, roślina żywicielska gąsienicy jednego z najpiękniejszych bieszczadzkich motyli - niepylaka mnemozyny Fioletowe kwiaty posiada również żywiec gruczołowaty, klejnot wśród dna lasów piętra regla dolnego, roślina typowa dla buczyny karpackiej. Formą bezzieleniową charakteryzuje się łuskiewnik różowy pasożytujący na korzeniach buka, olszy, dębu, wiązu lub leszczyny. Co ciekawe, kwiaty tej rośliny wyrastają po dziesięciu latach podziemnej wegetacji.

1-lepieznik bialy 8

lepiężnik biały

7-lepieznik rozowy 2

lepiężnik rózowy

1-DSC00818

żywiec gruczołowaty


Barwy dna lasów w porze wiosennej zachęcają zwiedzających do zbierania kwiatów i tworzenia bukietów, co niekoniecznie zasługuje na pochwałę. Wiele spośród wymienionych wyżej roślin posiada status chronionych (kopytnik, przylaszczka, cebulica, śnieżyca i śnieżyczka). Warto wiedzieć, że większość geofitów jest trująca, a po zerwaniu szybko więdną.
Uważny obserwator z pewnością wśród roślin dostrzeże owady poszukujące pyłku. Szczególną aktywność w poszukiwaniu tego pokarmu wykazują pszczoły, trzmiel ziemny i kamiennik oraz listkowiec cytrynek. Ten ostatni jest motylem o charakterystycznej żółtej barwie skrzydeł. Pojawia się już w marcu na skrajach lasów i na polanach leśnych. Jest pierwszym bieszczadzkim motylem spotykanym wiosną. Na dnie runa poszukujące pokarmu mrówki roznoszą nasiona zawilca, łuskiewnika, złoci i kokoryczy.
Pora wiosenna z pewnością jest rajem dla amatorów fotografii poszukujących wyzwań wśród bogactwa form i barw symptomów wiosny. Atutem Bieszczadów jest z pewnością ich naturalność i bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Opóźniona wegetacja na terenach wyżej położonych pozwala na wykonanie zdjęć gatunków roślin, które już przekwitają na pogórzu.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

22-DSC01848

Podbiał pospolity

13-szczawik zajęczy 5

Szczawik zajęczy

06-zloc wiosenna 3

Złoć wiosenna

Wczesną wiosną (przełom marca i kwietnia) w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Górach Sanocko-Turczańskich spotyka się w runie leśnym niewielką roślinę o drobnych niebieskich, kwiatach. Jest nią cebulica dwulistna (Scilla bifolia), bylina z rodziny liliowatych.
Osiąga do 20 cm wysokości. Rośnie w bogatych w runo lasach liściastych i łęgowych W Bieszczadach można spotkać odmianę cebulicy dwulistnej wyróżniającą się większą ilością liści (zwykle trzy) i kwiatów (często kilkanaście), w niektórych opracowaniach uznawana jest za odrębny gatunek - cebulicę trójlistną Scilla kladnii zwana również cebulica wczesną. Kwiaty cebulicy są zapylane przez owady, nasiona natomiast roznoszą mrówki. Podlega ochronie gatunkowej.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

01-cebulica dwulistna 20

03-cebulica dwulistna 16

04-cebulica dwulistna 22

06-cebulica dwulistna 9

08-cebulica dwulistna 18

10-cebulica dwulistna 4

13-cebulica dwulistna 17

14-cebulica dwulistna 6

19-cebulica dwulistna 14

21-cebulica dwulistna 34

22-cebulica dwulistna 35

25-cebulica dwulistna 38

26-cebulica dwulistna 39

29-cebulica dwulistna 42

30-cebulica dwulistna 43

32-cebulica dwulistna 45

35-cebulica dwulistna 48

36-cebulica dwulistna 49

40-cebulica dwulistna 24

44-cebulica dwulistna 28

47-cebulica dwulistna 31 

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384