1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Rynek w Bukowsku

24, Mar 2015
Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Rynek w Bukowsku jest miejscem, gdzie w przeszłości odbywały się liczne jarmarki. To tutaj kwitł handel, przekształcając niepozorną miejscowość w centrum gospodarcze, przemysłowe i kulturalne dla okolicznych wsi. Targi odbywały się w Środę Popielcową oraz w czerwcu przed świętem Piotra i Pawła. Handlowano bydłem, różnymi towarami i wyrobami rzemieślniczymi oraz żywnością (np. śledziem).

 

W górnej części bukowskiego Rynku znajdowała się kiedyś synagoga. Żydzi, którzy tworzyli w większości warstwę mieszczańską Bukowska, posiadali domostwa właśnie w tej części miasteczka.

Po dawnym rynku zachował się głównie czworoboczny układ przestrzenny. Jest tutaj położony kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1881-1886, Urząd Gminy Bukowsko oraz GS Bukowsko. Można również zobaczyć pomnik wzniesiony przez mieszkańców wsi ku pamięci poległych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Mendelowski S.(red.), „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004.

 

 {nomultithumb}

 

Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Wolicy to dawna cerkiew greckokatolicka. Świątynię wybudowano w 1826 roku. Remonty przeprowadzono m.in. w 1907 i 1913 roku.

 

Cerkiew wybudowano na wzniesieniu. Otaczają ją resztki kamiennego ogrodzenia. Budowla jest murowana, orientowana i otynkowana. Zbudowano ją na planie prostokąta. Zakrystię umiejscowiono od strony wschodniej. Przy nawie znajduje się przedsionek, a nad nim zbudowana na planie kwadratu wieża, która wtapia się w dach cerkwi. Chór muzyczny wsparto na dwóch drewnianych słupach. Sklepienie świątyni jest kolebkowe i posiada lunety. Okna powiększono w XX wieku. Zamykają się łukiem segmentowym. Drzwi ozdabiają okucia, natomiast dach jest kryty blachą. Wieloboczna wieżyczka na sygnaturkę posiada kopulasty hełm.

Wewnątrz świątyni znajduje się ludowy krucyfiks z XIX wieku.

 

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Mendelowski S., „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004.

 

 {nomultithumb}

 

Dwór w Woli Sękowej został wybudowany w 1900 roku dzięki rodzinie Wiktorów. W okresie międzywojennym do zabudowań dworskich należały: dwór, oranżeria, czworak, oficyna i stajnia. W tym czasie dwór odwiedzali: Jan Kiepura, Adam Didur i Wiktoria Calma. Ostatnimi właścicielami kompleksu byli Andrzej Brochowicz-Wiktor oraz jego siostra Regina Wiktor-Brandsteatterowa.

DSC 0197 Kopiowanie Kopiowanie

Budynek dworu był obiektem piętrowym. Posiadał czterokolumnowy portyk od frontu, który w 1946 roku został podpalony przez banderowców. Resztki ocalałych murów rozebrali mieszkańcy. Zniszczone zostały również czworak, oranżeria i filary bramne. Do czasów współczesnych zachowały się: oficyna, która pełni rolę dworu i stajnia. Budynki zostały odnowione przez obecnych właścicieli. Dzisiaj znajduje się tutaj pensjonat. Na terenie ogrodu i XIX-wiecznego parku krajobrazowego można dostrzec miejsce po dworze oraz stawy, a także kilka starych drzew, w tym dęby, brzozy, jesiony i sosny kanadyjskie. Do dyspozycji klientów Dworu są również: stawy rybne, kort tenisowy, kąpielisko naturalne oraz stadnina koni.

 

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Polakowski S., „Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego”, Krosno 2012,

Mendelowski S., „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004,

„Przewodnik turystyczny” LGD „Dorzecze Wisłoka”.

 {nomultithumb}

 

Dwór w Zboiskach jest budynkiem parterowym, wybudowanym na rzucie prostokąta. Powstał z inicjatywy rodziny Kakowskich w I połowie XIX wieku. Później należał do Jodłowskich. Od 1902 roku znajdowała się w nim siedziba sióstr Służebniczek.

Dwór wybudowano na wzniesieniu. Wnętrze ułożone dwutraktowo, z sienią na osi. Dworska kaplica znajduje się od strony północnej. Zewnętrzne narożniki są zaokrąglone, gzyms jest podokapowy i profilowany, natomiast dwuspadowy dach pokrywa blacha. Wszystkie budynki kompleksu wyremontował w latach 90. XX wieku Caritas diecezji przemyskiej. Od frontu dobudowano kolumnowy portyk, zaś w oficynie oraz stajniach utworzono dom noclegowy. Na miejscu stodoły powstał nowy kościół.

Park dworski został założony w początkach XIX wieku przez Kakowskich. Zachowały się także resztki sadu oraz dwa stawy.

Na terenie kompleksu dworskiego od 1990 roku działa Ośrodek Opiekuńczo-wychowawczy CARITAS Archidiecezji Przemyskiej dla różnych grup.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Polakowski S., „Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego”, Krosno 2012,

„Wzgórze w Zboiskach”, praca zbiorowa, Zboiska 2001,

Mendelowski S., „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004.

 {nomultithumb}

 

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Dudyńcach ufundował Leopoldyn z Rylskich Horodyński. Neogotycką świątynię wybudowano w latach 1871-1876. Budowlę poświęcono w 1877 roku, zaś konsekrowano w 1882 roku.

Kościół mocno ucierpiał w czasie walk II wojny światowej. Świątynię odbudowano w 1946 roku.

W kościele można zobaczyć: w ołtarzu głównym Matkę Boską z Dzieciątkiem trzymającym jabłko i kwiaty, w lewym ołtarzu XIX- wieczny obraz św. Jana Ewangelisty, w prawym ołtarzu Wizję św. Walentego wraz z postaciami fundatorów, braci Leszczyńskich z trzeciej ćwierci XVII wieku, kamienną chrzcielnicę w kształcie kielicha z I połowy XVIII wieku, komodę zakrystyjną z szafą na naczynia liturgiczne z I połowy XIX wieku, rzeźbiony feretron rokokowy z dwustronnym obrazem ( z jednej strony Matka Boska Niepokalanie Poczęta, zaś z drugiej Koronacja Matki obraz „Chrystus u słupa”) z przełomu XVIII i XIX wieku, dwa krucyfiksy (jeden pogrzebowy z XVIII wieku, drugi ludowy z XIX wieku), kielich z czarą w koszyczku z XVIII wieku, epitafium inskrypcyjne Ludwika Ścibora Rylskiego i Róży z Siekierczyńskich oraz tablicę fundacyjną ołtarza św. Walentego, którego fundatorem był Hieronim Romer i Felicja z Truskolaskich. Zachowały się także księgi parafialne zapisywane od 1784 roku.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Mendelowski S., „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004.

 {nomultithumb}

 

Obecny kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Bukowsku konsekrował ks. biskup Jan Glazer w dniu 1 czerwca 1987 roku. Murowaną neogotycką świątynię zaprojektował lwowski architekt, Ludwik Wierzbicki.

 

Wewnątrz kościoła znajduje się figuralna polichromia z 1911 roku wykonana temperą przez artystę malarza, Leonarda Winterowskiego; obraz Królowej Korony Polskiej odbierającej hołd od świętych polskich i przedstawicieli stanów polskiego społeczeństwa na tęczy pod sklepieniem, późnobarokowy krucyfiks z II połowy XVIII wieku, drewniana chrzcielnica w kształcie kielicha z XVIII wieku, ludowy krzyż procesyjny z XIX wieku, kielich z czarą w koszyczku z II ćwierci XVII wieku, kielich z ornamentyką roślinną z II połowy XVIII wieku, kielich z symbolami starozakonnymi z II połowy XIX wieku, rokokową puszkę z główkami aniołów na stopie, nodusie i czarze z końca XVIII wieku, cynowy krzyż ołtarzowy z XIX wieku oraz kadzielnicę z II połowy XIX wieku.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Mendelowski S., „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004,

„Przewodnik turystyczny” LGD „Dorzecze Wisłoka”.

 

 {nomultithumb}

 

Strona 1 z 2

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384