1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Dorzecze Wisłoka

Dorzecze Wisłoka (28)

W Rymanowie 29 lipca 1898 roku urodził się przyszły noblista, Izydor Izaak Rabi. Jego ojcem był Dawid Rabi, zaś matka Janet pochodziła z domu Teig. Gdy Izydor miał roczek wraz z rodzicami wyemigrował do Nowego Jorku. W wieku sześciu lat…
W Rymanowie Zdroju bywał Stanisław Wyspiański. Na przełomie XIX i XX wieku wraz z rodziną spędzał tutaj czas. Po raz pierwszy przyjechał do Rymanowa Zdroju latem 1901 roku. Mieszkał w domu Teszmarów w Desznie, a stołował w Domu Zdrojowym. Zachwycony…
Sanatorium "Opatrzność" jest jednym z najstarszych obiektów w Rymanowie Zdroju. Budynek powstał w 1881 roku. W 1934 roku był siedzibą Administratora Apostolskiego Łemkowszczyzny, który nadzorował pracę 118 parafii grekokatolickich. 30 kwietnia 1938 roku siedzibę Administratora przeniesiono do Sanoka. Dzisiaj "Opatrzność"…
Budynek sanatoryjny „Maria” w Rymanowie Zdroju, niegdyś zwany Willą „Pod Matką Boską”, wybudowano około 1885 roku w stylu secesyjnym. Jest to obiekt drewniany, szalowany, o konstrukcji zrębowej. Sanatorium powstało na rzucie prostokąta na 86 filarach murowanych. Ma dwie kondygnacje. Dawną…
Synagogę w Rymanowie wybudowano w XVII wieku. Pierwszy remont przeszła w 1920 roku. W wyniku działań wojennych II wojny światowej z bożnicy pozostały jedynie ruiny. Jej dach został zburzony. Prace remontowe i konserwatorskie rozpoczęto w pierwszych latach XXI wieku. Murowana…
Kategoria: Dorzecze Wisłoka
(0 głosów)
Plebania została wybudowana w latach 1779-1781, w tym samym czasie co kościół św. Wawrzyńca. Jej budynek umieszczono na zachód od świątyni. Fundatorem plebani był Józef Ossoliński. Północną część budynku dobudowano w pierwszej ćwierci XX wieku. Plebania mocno ucierpiała w czasie…
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Ladzinie powstała w 1889 roku. Jest to czworoboczna budowla z dwoma kondygnacjami. Druga kondygnacja posiada głęboką wnękę, w której umieszczono rzeźbę św. Jana Nepomucena również z końca XIX wieku.   Anna Twardy Na podstawie: Śnieżyńska-Stolotowa…
Cerkiew pod wezwaniem Najświętszej Marii Dziewicy w Płonnej została zbudowana w 1790 roku. Był to duży budynek sakralny o wymiarach około 15 m szerokości, ok. 30 m długości i ok. 12 m wysokości. Wygląd świątyni zmienił się w 1823 roku,…
Kategoria: Dorzecze Wisłoka
(0 głosów)
  Zabytkowy spichlerz plebański pochodzi z I połowy XIX wieku. Budynek przebudowano pod koniec XIX wieku. Spichlerz jest obiektem murowanym, potynkowany. Zbudowano go na rzucie kwadratu, posiada dwie kondygnacje. Dolna kondygnacja jest zbudowana z cegły i kamienia, zaś górna z…
Przy kościele w Besku stoi zabytkowa dzwonnica z XIX wieku. W miejscu, gdzie się znajduje, dawniej był cmentarz grzebalny. Klasycystyczną dzwonnicę wybudowano w 1841 roku. Funkcję proboszcza pełnił wtedy ks. Aleksander Kwiatkowski.   Murowana dzwonnica jest potynkowana i dwukondygnacyjna. Ma…
Siostry Felicjanki zostały sprowadzone do Beska przez następcę ks. Flaiszmana, który zobowiązał do tego nowego proboszcza w swoim testamencie. Ks. Flaiszman przekazał również na ten cel 5 tys. zł. Siostry miały stworzyć ochronkę dla dzieci i dom opieki dla bezdomnych…
  Kapliczka przy ulicy Starowiejskiej w Besku została wybudowana w 1863 roku. Jest to obiekt trzyczęściowy o wysokości 3,35m. Część górna to półkolista wnęka, w której umieszczono figurę Matki Bożej. Część środkowa to również wnęka, prostokątna w której można przeczytać…
Strona 1 z 3

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384