1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Park podworski w Klimkówce

Napisane przez 
Park w Klimkówce Park w Klimkówce Maciej Dufrat

Spalony w 1949 roku dwór w Klimkówce otaczał park z przełomu XIX i XX wieku, który zachował się do dziś wraz ze stawem usytuowanym w jego dolnej południowej części. Zarówno park jak i staw zostały uporządkowane i oczyszczone przez obecnych właścicieli, którzy stworzyli tutaj nowy dwór – hotel „Ostoia”. W parku można znaleźć kilka cennych okazów starodrzewu: lipy, dęby, buki i kasztanowce. Te ostatnie tworzą również aleję wzdłuż drogi nr 28.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Polakowski S., „Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego”, Krosno 2012.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384