1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Rynek w Bukowsku

Napisane przez 
Rynek w Bukowsku Rynek w Bukowsku Maciej Dufrat

Rynek w Bukowsku jest miejscem, gdzie w przeszłości odbywały się liczne jarmarki. To tutaj kwitł handel, przekształcając niepozorną miejscowość w centrum gospodarcze, przemysłowe i kulturalne dla okolicznych wsi. Targi odbywały się w Środę Popielcową oraz w czerwcu przed świętem Piotra i Pawła. Handlowano bydłem, różnymi towarami i wyrobami rzemieślniczymi oraz żywnością (np. śledziem).

 

W górnej części bukowskiego Rynku znajdowała się kiedyś synagoga. Żydzi, którzy tworzyli w większości warstwę mieszczańską Bukowska, posiadali domostwa właśnie w tej części miasteczka.

Po dawnym rynku zachował się głównie czworoboczny układ przestrzenny. Jest tutaj położony kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1881-1886, Urząd Gminy Bukowsko oraz GS Bukowsko. Można również zobaczyć pomnik wzniesiony przez mieszkańców wsi ku pamięci poległych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Mendelowski S.(red.), „W gminie Bukowsko”, Krosno 2004.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384