1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Wołtuszowa

Napisane przez 
Wołtuszowa Wołtuszowa Maciej Dufrat

Wołtuszowa to już nieistniejąca wieś położona w pobliżu Rymanowa Zdroju. Po osadzie pozostały tylko miejsca po zagrodach i cerkwisko otoczone starodrzewem. W przeszłości Wołtuszową zamieszkiwali Łemkowie. Wieś założono około 1470 roku na prawie wołoskim, w miejscu karczowanym. Wołtuszowa ciągnęła się w dolinie Taboru do jej zbiegu z Czarnym Potokiem.

 

Nazwy miejscowości brzmiały różnie. Pierwotnie nazywano ją Valthosłaava. Od 1515 roku jej nazwa brzmiała Wołtoszen.

We wsi znajdował folwark rodziny Potockich, a jej mieszkańcy pracowali w Zakładzie Kąpielowym w Rymanowie Zdroju i sprzedawali w miejscowości uzdrowiskowej swoje płody rolne.

Po zakończeniu II wojny światowej ludność łemkowską wywieziono do ZSRR. Domy w Wołtuszowej rozebrano. Drewniana cerkiew z XVIII wieku przetrwała do lat 50. XX wieku. W miejscu po greckokatolickiej świątyni umieszczono drewniane rzeźby przedstawiające Łemków.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Michalak J., „Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice”, Krosno 1998.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384