1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Plebania, wieża i dzwonnica w Rymanowie

Napisane przez 
Dzwonnica w Rymanowie Dzwonnica w Rymanowie Maciej Dufrat

Plebania została wybudowana w latach 1779-1781, w tym samym czasie co kościół św. Wawrzyńca. Jej budynek umieszczono na zachód od świątyni. Fundatorem plebani był Józef Ossoliński. Północną część budynku dobudowano w pierwszej ćwierci XX wieku. Plebania mocno ucierpiała w czasie działań wojennych II wojny światowej, ale zdołano ją odbudować w 1948 roku.

 

Budynek plebani jest otynkowany, murowany z kamienia, parterowy. Wybudowano go na planie prostokąta. Piwnice plebani posiadają sklepienie kolebkowe. Wewnątrz budynku panuje układ dwutraktowy, którego osią jest sień. Plebania ma sześć pomieszczeń z krzyżowymi i kolebkowymi sklepieniami z lunetami. W jednym ze wschodnich pokoi można zobaczyć malowidło ścienne autorstwa sanockiego malarza, Władysława Lisowskiego z 1934 roku. Na plebani znajdują się także obrazy malowane na blasze z połowy XVIII wieku. Przedstawiają one „Przekazanie kluczy św. Piotrowi” oraz „Zuzannę i starców”. Dodatkowo można zobaczyć obraz ludowy „Cud obrazu Matki Boskiej Różańcowej podczas napadu na kościół w Rymanowie” z XIX wieku.

Dzwonnicę i wieżę wybudowano w tym samym czasie. Na początku były one częściowo drewniane i częściowo murowane. Z inicjatywy ks. Wacława Chrzanowskiego na początku XIX wieku zostały przebudowane. Zarówno dzwonnicę, jak i wieżę wymurowano z kamienia i otynkowano. Budowle powstały na planie kwadratu. Są dwukondygnacyjne. Ich narożniki są ujęte zdwojonymi pilastrami. Niższe z nich zamykają się łukiem koszowym. Kamienne portale są zbliżone kształtem do portali kościoła. Na szczycie dzwonnicy i wieży umieszczono Topór – herb Ossolińskich.

Dzwonnica ma dwa dzwony z 1505 roku. Jeden z nich posiada herb Dębno Sienieńskich. Z kolei w przyziemiu wieży znajduje się kaplica zmarłych. W jej wnętrzu umieszczono późnobarokową rzeźbę św. Michała Archanioła z XVIII wieku.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Kiryka F.(red.), „Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju”, Rymanów 1985,

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., „Katalog Zabytków Sztuki. Krosno, Dukla i okolice”, Warszawa 1977.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384