1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Kapliczka na ulicy Starowiejskiej w Besku

Napisane przez 
Kapliczka na ulicy Starowiejskiej Kapliczka na ulicy Starowiejskiej Maciej Dufrat

 

Kapliczka przy ulicy Starowiejskiej w Besku została wybudowana w 1863 roku. Jest to obiekt trzyczęściowy o wysokości 3,35m. Część górna to półkolista wnęka, w której umieszczono figurę Matki Bożej. Część środkowa to również wnęka, prostokątna w której można przeczytać mocno zatarty napis: „Ku większej chwale boskiej za otrzymane dobrodziejstwa i łaski wystawiła gmina Besko w 1863 roku”. Kapliczkę wieńczy krzyż. Została ona postawiona jako wotum wdzięczności Bogu za oddalenie epidemii anginy, która siała spustoszenie w miejscowości w 1862 roku i spowodowała śmierć 30 dzieci. Kapliczka ucierpiała w czasie działań wojennych. Po wojnie wyremontował ją Andrzej Bobak. Kolejny remont przeszła w 1992 roku. Według miejscowej legendy w fundamentach kapliczki znajduje się klisza z całą historią Beska.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Brzozowski Z., „Besko – gmina trzech granic”, Besko 2011

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384