1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Dorzecze Wisłoka

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Wisłok jest lewym dopływem Sanu. Wypływa kilkoma potokami z północno-wschodniego stoku Kanasiówki, w paśmie Kiczery Długiej, w Beskidzie Niskim na wysokości około 740-770 m n.p.m. Wisłok płynie przez Beskidy Środkowe, Pogórze Środkowobeskidzkie do Kotliny Sandomierskiej. Jego długość wynosi 205 m, natomiast powierzchnia dorzecza osiąga około 3 528 km2.Średni spadek doliny Wisłoka wynosi ok. 12% w górnym biegu, zaś 0,6% w dolnym. Średni roczny przepływ w latach 1951-1990 wahał się od 5,93 m3/s do 24 m3/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody wynosi ok. 7 m. Wisłok często ma gwałtowne wezbrania.

Potokami i rzekami zasilającymi Wisłok są: potok Surowica koło dawnej wsi Surowica, Morawa, Lubatówka, Mrówla, Świrkowiec, Młynówka, Izwor, Pielnica, Śmierdzączka Wysoka, Stobnica, Struga i Mleczka.

Dolina przełomowa Wisłoka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych. Na uwagę zdecydowanie zasługuje odcinek między Sieniawą a Beskiem. Wisłok płynie tam w głębokim wąwozie o stromych ścianach skalnych i urwiskach oraz płaskim dnie. Pokonuje liczne progi skalne. Miejscami tworzy szerokie rozlewiska i głębokie doły. Górski bieg rzeki kończy się właśnie tutaj, przełomem koło Beska. Nad brzegami Wisłoka często powstają dogodne warunki do odpoczynku i relaksu, a także kąpieli i wędkarstwa. Rzekę w okolicach Sieniawy przecina 49-metrowa zapora wodna. W Rudawce Rymanowskiej dolinę Wisłoka otaczają pokryte lasami wzgórza Beskidu Niskiego. Nad samą rzeką wśród drzew można dostrzec urwiste skały.

W naszym rejonie Wisłok przepływa przez Besko, Mymoń, Sieniawę, Rudawkę Rymanowską, Puławy Dolne, nieistniejące Zawoje, Wernejówkę, Surowicę, Wisłok Dolny oraz Wisłok Wielki.

 

Opis na podstawie:

Mendelowski S.(red.), „Beskid Niski”, Krosno 2009,

Michalak J., „Iwonicz Zdrój i okolice”, Krosno 2003.

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384