1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: wilk

25-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: wilk

Wilk (Canis lupus) jest ssakiem drapieżnym, największym przedstawicielem rodziny psowatych. Zamieszkuje duże kompleksy leśne. W Polsce żyje głównie w województwach: podkarpackim, małopolskim, podlaskim. Samiec zwany basiorem osiąga wymiary: głowa i...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: kumak górski

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: kumak górski

Kumak górski (Bombina variegata) jest niewielkim płazem bezogonowym z rodziny kumakowatych. Z tej rodziny w Polsce występuje również kumak nizinny (Bombina bombina). Kumaka górskiego spotyka się w Wschodniej i Środkowej...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: zaskroniec

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: zaskroniec

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)jest przedstawicielem rodziny płozowatych. Jest najpospolitszym krajowym wężem. Spotyka się go na nasłonecznionych stanowiskach w pobliżu zbiorników wodnych. Ubarwienie ciała oliwkowozielone, z tyłu głowy, za skroniami posiada...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: lis

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: lis

Lis (Vulpes vulpes) jest najpospolitszym krajowym drapieżnikiem z rodziny psowatych. Za swoją ostoję najczęściej wybiera lasy śródpolne. Cechą charakterystyczna budowy jego ciała jest wydłużony tułów, głowa o ostro zakończonym pysku...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: jeleń szlachetny

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: jeleń szlachetny

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) jest największym europejskim przedstawicielem rodziny jeleniowatych. Zamieszkuje lasy na nizinach i w górach. Tworzy niewielkie stada. Osiąga wagę do 350 kg, długość ciała od 1,65 do 2,5m...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: dzik

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: dzik

Dzik (Sus scrofa) jest ssakiem z rzędu parzystokopytnych. Długość głowy i tułowia dzika wynosi od 1,4 do 1,9m, ogona od 15 do 30 cm. Wysokość w kłębie dochodzi do 1...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: żubr

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: żubr

Żubr (Bison bonasus) jest największym europejskim ssakiem z rodziny pustorogich. Zamieszkiwał lasy mieszane o charakterze pierwotnym mieszane z udziałem terenów podmokłych. Wskutek intensywnych polowań był na krawędzi zagłady. Ostatni żubr...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: bóbr europejski

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: bóbr europejski

Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym przedstawicielem rzędu gryzoni w Europie. Jest gatunkiem, który dzięki skutecznej ochronie stał dość pospolity. Występuje przeważnie w lasach łęgowych, nad strumieniami, rzekami i jeziorami.Długość...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: ryś

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: ryś

Ryś (Lynx lynx) jest największym europejskim przedstawicielem rodziny kotowatych. W Polsce występuje na wschodzie kraju i w Karpatach. Sprowadzony sztucznie na Mazury przez WWF Polska. Zasiedla rozległe kompleksy leśne z...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: zając szarak

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: zając szarak

Zając szarak (Lepus europaeus) jest stepowym ssakiem należącym do rodziny zającowatych, pospolicie występującym na obszarze całego kraju. Spotyka się go głównie na otwartych terenach upraw rolniczych, łąk, w zagajnikach śródpolnych...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: sarna

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: sarna

Sarna (Capreolus capreolus) jest ssak z rodziny jeleniowatych, pospolitym na terenie całego kraju.Występuje w małych stadach w lasach oraz w obrębie pól i łąk. Długość ciała od 95 do 130...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: wiewiórka pospolita

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: wiewiórka pospolita

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) jest pospolitym ssakiem nadrzewnym. Występuje w lasach liściastych i iglastych, a także w parkach, cmentarzach i zadrzewieniach. Długość ciała od 19 do 29 cm, ogona od...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: gronostaj

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: gronostaj

Gronostaj (Mustela erminea) jest małym, chronionym drapieżnikiem z rodziny łasicowatych. Mieszka na obrzeżach lasu, w zaroślach, preferuje kompleksy leśnie sąsiadujące z rzekami, jeziorami i terenami podmokłymi. Długość ciała dochodzi do...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: niedźwiedź brunatny

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) jest największym ssakiem drapieżnym w Europie. Charakteryzuje się dużymi rozmiarami ciała, osiąga 2 m długości (2,5 m wysokości w pozycji stojącej),osiąga ponad 1,4 m wysokości w...

Czytaj więcej

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: żaba trawna

24-04-2014

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: żaba trawna

Żaba trawna (Rana temporaria) jest najpospolitszym przedstawicielem płazów żyjących w Polsce. Jej ciało nie przekracza 10 cm długości. Ubarwienie ciała: zielone, szarawe lub brązowe. Pysk stosunkowo szeroki, ale bardziej zaostrzony...

Czytaj więcej

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384