1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Kumak górski (Bombina variegata) jest niewielkim płazem bezogonowym z rodziny kumakowatych. Z tej rodziny w Polsce występuje również kumak nizinny (Bombina bombina). Kumaka górskiego spotyka się w Wschodniej i Środkowej Europie oraz na Bałkanach. W Polsce w występuje Karpatach i Sudetach. Jego zasięg przeważnie związany jest z siedliskami położonymi powyżej 300 m n.p.m. Dotychczas udało go się zaobserwować na wysokości 1600 m n.p.m. (Hala Gąsienicowa w Tatrach). Ta miniaturowa ropucha nie przekracza 6 cm długości ciała i 6 g masy ciała. Odznacza się ciemnopopielatym brzuszkiem z żółtymi plamami. Ukazuje go zaniepokojony, np. w przypadku ataku drapieżnika. Spotyka się go najczęściej w miejscach nasłonecznionych w płytkich kałużach, zapełnionych wodą koleinach i innych niewielkich zbiornikach wodnych.

DSC09432

Jest gatunkiem ciepłolubnym i jaja składa w wodzie, której temperatura waha się w granicach 14-25oC. Samce kumaków mają parzyste worki powietrzne umiejscowione na dnie jamy gębowej, za pomocą których w okresie godowym wabią samice. Od ich charakterystycznego śpiewu godowego „kumkania" pochodzi ich nazwa rodzajowa. W Polsce podlega ścisłej ochronie, znajduje się również w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej i na podstawi miejsc jego występowania wyznaczano obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Kumak górski w Bieszczadach jest gatunkiem pospolitym spotykanym na szlakach, stokówkach leśnych, w kamieniołomach itp.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
Fot. Mariusz Strusiewicz

 DSC09433

Żaba trawna (Rana temporaria) jest najpospolitszym przedstawicielem płazów żyjących w Polsce. Jej ciało nie przekracza 10 cm długości. Ubarwienie ciała: zielone, szarawe lub brązowe. Pysk stosunkowo szeroki, ale bardziej zaostrzony niż u żaby wodnej. Od innych krajowych gatunków odróżnia się ciemną plamą skroniową rozciągającą się od tylnej orbity oka.

DSC03693

W okresie godowym samce wydają specyficzne odgłosy podobne do chrapania, skrobania lub mruczenia. Samice na przełomie marca i kwietnia składają jaja na roślinach wodnych. Skrzek szybko powiększa swą objętość i wypływa na powierzchnię wody. Kijanki są barwy czarnej i osiągają 7-8 cm długości.

DSC03692
Żyje głównie w lasach; można ją spotkać również na bagnistych łąkach, torfowiskach, w ogrodach, parkach, w zaroślach nad brzegami wód stojących i płynących, często daleko od wody. W Tatrach spotkano ją na wysokości 2000 m n.p.m.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 100 0874

DSC03689

DSC03686

 

Ropucha szara (Bufo bufo) jest największym przedstawicielem płazów beznogich w Europie. Należy do rodziny ropuchowatych, w Polsce reprezentują ją trzy gatunki: szara, paskówka i zielona. Dymorfizm płciowy u ropuchy szarej odznacza się rozmiarami ciała. Samce są mniejsze, osiągają długość od 5 do 10 cm, samice od 6 do 13 cm. Ropucha odznacza się krępym i masywnym ciałem z szerokim pyskiem. Grzbiet ciała jest brązowy jaśniejszymi i ciemniejszymi akcentami. Skóra grzbietu chropowata ze względu na liczne brodawki. Za głową odznaczające się wyraźnie gruczoły przyuszne. Błony pławne sięgają do połowy palców.

 

ropucha szara (1)

 

Prowadzi nocny tryb życia. Ropuchy żyją na lądzie jedynie na początku wiosny odbywają wędrówki z zimowisk do zbiorników wodnych, celem odbycia godów i złożenia jaj. Jeśli na ich trasie znajduje się droga bardzo często giną pod kołami rozpędzonych samochodów. Bieszczadzki Park Narodowy i inne instytucje odgradzają trasy płazów od szos siatkami z tworzyw sztucznych i kierują wędrówkę płazów przez przepusty oraz mostki lub ręcznie przenoszą je na drugą stronę drogi. Ropucha kilka tysięcy jaj w postaci dwóch długich sznurów owiniętych wokół kamieni, korzeni lub roślin wodnych. Kijanki mają czarny grzbiet i jaśniejszy brzuch, osiągają do 3,5 cm długości. Przeobrażają się pod koniec czerwca. Małe ropuszki wędrujące z zbiorników wodnych są ofiarami drapieżników, szczególnie ptaków. Spora ich część ginie na drogach. Ropucha szara jest żarłocznym stworzeniem, zjada: dżdżownice, nagie ślimaki, owady, pająki, nie gardzi również kręgowcami, jej łupem padają inne płazy, gady, a nawet małe gryzonie i pisklęta ptaków. Jest naturalnym sprzymierzeńcem rolników i leśników, gdyż masowo zjada szkodniki, takie jak owady i ślimaki. Jest odporna na jady zwierzęce, nawet jad żmii zygzakowatej. Broni się wydzielając jad z brodawek, najwięcej wydziela go z pęcherzy skórnych znajdujących się z tyłu głowy. Największymi wrogami ropuchy jest człowiek, zaskroniec oraz niewielka mucha ropuszanka (Lucilia bufonivora). Człowiek przekształcając środowisko naturalne i korzystając z dróg przyczynia się do znacznej śmiertelności omawianego gatunku. Zaskroniec jest jednym z niewielu drapieżników, który pożera dorosłe osobniki. Mucha ropuszanka natomiast składa jaja na pysku ropuchy, jej larwy (czerwie) wchodzą przez otwory nosowe i wyjadają ciało ropuchy omijając główne organy przyczyniając się do agonii płaza, która trwa kilkanaście dni.

 

ROPUCHA SZARA(Bufo bufo) M.Strusiewicz 9864

 


Ropuchy od wieków znajdowały swe schronienie w piwnicach, zwanych w Bieszczadach sklepami. Obecne były również w legendach, gdzie najczęściej strzegły skarbów. Dziś większość ogrodników i plantatorów truskawek o dużej świadomości ekologicznej bardzo cieszy fakt, że w ich ogrodach lub plantacjach bytują ropuchy szare. Kilka osobników ropuchy jest w stanie oczyścić półtora hektara plantacji truskawek.
Zawartość gruczołów skórnych ropuchy szarej była od wieków stosowana w medycynie ludowej. Leki sporządzane z jadu ropuchy podnosiły ciśnienie krwi, poprawiały samopoczucie i wzmacniały serce. Zawierają: bufotalinę, pirrol, serotoninę, tryptaminę.

 

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 

ropucha szara

Fauna Bieszczadów: ślimak winniczek

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384