1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Co roku mieszkańcy Beska odprawiają Drogę Krzyżową na bezleśne, trawiaste wzgórze 324 m. To właśnie na nim znajduje się najbardziej znany w miejscowości krzyż.

 

Do 2007 roku stary i zniszczony krzyż zastąpiono nowym. W 2009 roku krzyż podświetlono na niebiesko, dzięki czemu jest widoczny z odległości wielu kilometrów.

Samo wzgórze jest doskonałym punktem widokowym, z którego można podziwiać piękną panoramę Beska, a tym samym całą dolinę Wisłoka. W oddali dostrzec można sąsiednie wsie: Poręby, Bziankę, Wzdów, Buków, Trześniów, Jaćmierz i Zarszyn.

Istnieje legenda związana z tym miejscem. Według podania pod wzgórzem mają być zakopane skarby.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Brzozowski Z., „Besko – gmina trzech granic”, Besko 2011.

 

 {nomultithumb}

 

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384