1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

W Rymanowie 29 lipca 1898 roku urodził się przyszły noblista, Izydor Izaak Rabi. Jego ojcem był Dawid Rabi, zaś matka Janet pochodziła z domu Teig. Gdy Izydor miał roczek wraz z rodzicami wyemigrował do Nowego Jorku. W wieku sześciu lat Izydor rozpoczął naukę w szkołach Manhattanu i Brooklyn. W 1919 roku zdobył stopień bakałarza chemii w Cornell University Nowy Jork. Po trzech latach rozpoczął studia w Cornell University i kontynuował w Columbia University. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora z fizyki za pracę na temat magnetycznych właściwości kryształów, po czym wyjechał na dwa lata do Europy. Po powrocie do Stanów w 1937 roku zdobył tytuł profesora.

Izydor interesował się głównie fizyką i strukturą materii. Fizyka dla Rabiego była najbardziej znaczącą dziedziną nauki. W 1940 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Promieniowania przy Massachusettes Instytut of Technology. Jego praca wpłynęła na przyśpieszenie powstania wyposażenia wojsk alianckich w urządzenia radarowe oraz wyprodukowanie amerykańskiej bomby atomowej. Izydor pracował również przy systemach szybkiego wykrywania. Na własne oczy widział pierwszą eksplozję jądrową 6 czerwca 1945 roku. Po wojnie został dziekanem wydziału fizyki w Columbia University. Zajmował się zagadnieniami fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej oraz magnetyzmu. Za osiągnięcia w dziedzinie badań magnetycznych własności jąder atomów otrzymał w 1944 roku Nagrodę Nobla. Rabi potwierdził, że element składowy jądra atomowego, proton wytwarza słabe pole magnetyczne przez swój ruch wirowy (spin). Jego badania ułatwiły dokonanie precyzyjnych pomiarów, których wyniki są wykorzystywane w systemach naprowadzania rakiet i kierowania satelitami. Za swoje osiągnięcia otrzymał doktorat honorowy na kilku prestiżowych amerykańskich uniwersytetach. Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie, Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Całe swoje życie noblista poświęcił badaniom nad pokojowym wykorzystywaniem wiedzy o atomie. Prof. Izydor Rabi założył Centrum Badań Nuklearnych w Genewie.

Ożenił się w 1926 roku z Helen Newmark. Mieli dwie córki. W 1971 roku odwiedził Rymanów. Zmarł w wieku 90 lat po ciężkiej i długiej chorobie. Noblistę upamiętnia tablica na synagodze w Rymanowie.

 

Na podstawie:

Staruszkiewicz A., „Rocznik Rymanowa Zdroju”, tom II, 1997

 {nomultithumb}

 

Góra Kalwaria znajduje się na południowy zachód od centrum Rymanowa. Ma 416 m wysokości. Można do niej dojść drogą prowadzącą z rynku koło kościoła i cmentarza przez polną drogę, aż do wzniesienia z murowaną kaplicą pod szczytem. Spacer na Kalwarię trwa około 30 minut.

 

Kult religijny tego miejsca sięga XVIII wieku. Tuż przed wejściem na wzgórze znajduje się grota ze statuą Matki Bożej z Lourdes. Natomiast na szczycie przed laty wzniesiono murowaną kaplicę i utworzono stacje pasyjne. Zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy, którzy zajmowali tutaj swoje pozycje obronne. Ocalały 3 kapliczki stacyjne posiadające płaskorzeźbione tablice z terakoty, ze scenami Męki Pańskiej ufundowane przez Annę z Działyńskich i Stanisława Potockiego, a zostały wykonane w Monachium w 1876 roku w zakładzie Meyera. Stacje odbudowano po wojnie i rozmieszczono wśród leśnych alejek wzgórza. Z Kalwarii rozciąga się widok na Kotlinę Krośnieńską i na pasma Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Michalak J., „Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice”, Krosno 1998,

Kiryk F.(red.), „Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju”, Rymanów 1985.

 

 {nomultithumb}

 

Rymanów

07, Sty 2015
Kategoria: Gmina Rymanów

Rymanów jest miejscowością położoną na lewym brzegu rzeki Tabor. Miasto znajduje się na wysokości 352 m n.p.m. Zostało założone w latach 1272-1378 przez Władysława Opolczyka, który był namiestnikiem króla Ludwika Węgierskiego. Dzięki niemu w 1376 roku miała miejsce lokacja miasta na prawie magdeburskim. Najpierw miejscowość nosiła nazwę „Ladisslavia”, która powstała od imienia założyciela miasta. Obecna nazwa miejscowości pochodzi od imienia wójta Reymana, została nadana w czasie panowania króla Władysława Jagiełły. Na przełomie XIV i XV w. Rymanów, a także przyległe miejscowości, należały do Iwana z Goraja. W latach 1503 i 1506 król Aleksander I nadał miejscowości Rymanów przywilej odbywania jarmarków. W roku 1589 miejscowość liczyło ok. 560 mieszkańców. Przed laty to miasto było jednym z najważniejszych na Podkarpaciu ośrodków handlu winem węgierskim. W XVII i XVIII wieku Rymanów został zniszczony przez wiele pożarów. Od roku 1870 miasto zostało własnością hrabiów Anny i Stanisława Potockich. Do roku 1944 Rymanów był prywatnym miastem.

Stanisław Wyspiański napisał o Rymanowie między innymi w wierszu „Hej, las rymanowski za mgłą”.

Rozwój przemysłu naftowego na Podkarpaciu spowodował budowę transwersalnej linii kolejowej, która została poprowadzona tylko 4 km od miasta. Budowa tej trakcji sprzyjała rozwojowi rzemiosła i handlu.

W czasie trwania I Wojny Światowej miejscowość stała się miejscem kwaterunku oddziałów pochodzących z Austrii, a także miejscem mobilizacji polskich organizacji paramilitarnych. W roku 1914 przez miasto przeszły wojska rosyjskiej, które spowodowały wiele szkód w mieście oraz wśród ludności miejskiej. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym Rymanów został odbudowany. Później rozpoczęto rozbudowę miasta. Zatroszczono się również o jego rozwój gospodarczy i kulturalny, a także o działalność towarzystw polskich i żydowskich. W tym czasie ludność żydowska stanowiła około 1/3 mieszkańców miasta.

II Wojna Światowa przerwała rozwój miasta. Walki z jednostkami niemieckimi doprowadziły miasto do całkowitej ruiny. W 1939 roku miasto zostało przejęte przez Niemców, natomiast w 1944 roku miejscowość zajęli Rosjanie. W bliskiej odległości od miasta okupanci otworzyli obóz zagłady, w którym zamordowano ludność żydowską oraz eksterminowano około 10 tysięcy jeńców radzieckich. W licznych więzieniach i tzw. miejscach straceń zabijano również polskich mieszkańców Rymanowa.

Obecnie miasto liczy ok. 3700 mieszkańców.

W miejscowości na samym środku rynku znajduje się ufundowany przez wojewodę wołyńskiego, Józefa Ossolińskiego kamienny, barokowy kościół, który został wybudowany w 1780 roku.

Natomiast przy drodze w kierunku Krosna znajduje się dom z izbą pamiątek po Ignacym Bieleckim. Był on lekarzem oraz społecznikiem. W roku 1944 został laureatem nagrody Nobla w dziedzinie badań magnetycznych właściwości jąder atomów.

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Stefan Stefański, Sanok i Okolice- przewodnik turystyczny. Sanok1991

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384