1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

W Rymanowie 29 lipca 1898 roku urodził się przyszły noblista, Izydor Izaak Rabi. Jego ojcem był Dawid Rabi, zaś matka Janet pochodziła z domu Teig. Gdy Izydor miał roczek wraz z rodzicami wyemigrował do Nowego Jorku. W wieku sześciu lat Izydor rozpoczął naukę w szkołach Manhattanu i Brooklyn. W 1919 roku zdobył stopień bakałarza chemii w Cornell University Nowy Jork. Po trzech latach rozpoczął studia w Cornell University i kontynuował w Columbia University. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora z fizyki za pracę na temat magnetycznych właściwości kryształów, po czym wyjechał na dwa lata do Europy. Po powrocie do Stanów w 1937 roku zdobył tytuł profesora.

Izydor interesował się głównie fizyką i strukturą materii. Fizyka dla Rabiego była najbardziej znaczącą dziedziną nauki. W 1940 roku objął funkcję dyrektora Instytutu Promieniowania przy Massachusettes Instytut of Technology. Jego praca wpłynęła na przyśpieszenie powstania wyposażenia wojsk alianckich w urządzenia radarowe oraz wyprodukowanie amerykańskiej bomby atomowej. Izydor pracował również przy systemach szybkiego wykrywania. Na własne oczy widział pierwszą eksplozję jądrową 6 czerwca 1945 roku. Po wojnie został dziekanem wydziału fizyki w Columbia University. Zajmował się zagadnieniami fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej oraz magnetyzmu. Za osiągnięcia w dziedzinie badań magnetycznych własności jąder atomów otrzymał w 1944 roku Nagrodę Nobla. Rabi potwierdził, że element składowy jądra atomowego, proton wytwarza słabe pole magnetyczne przez swój ruch wirowy (spin). Jego badania ułatwiły dokonanie precyzyjnych pomiarów, których wyniki są wykorzystywane w systemach naprowadzania rakiet i kierowania satelitami. Za swoje osiągnięcia otrzymał doktorat honorowy na kilku prestiżowych amerykańskich uniwersytetach. Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie, Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Całe swoje życie noblista poświęcił badaniom nad pokojowym wykorzystywaniem wiedzy o atomie. Prof. Izydor Rabi założył Centrum Badań Nuklearnych w Genewie.

Ożenił się w 1926 roku z Helen Newmark. Mieli dwie córki. W 1971 roku odwiedził Rymanów. Zmarł w wieku 90 lat po ciężkiej i długiej chorobie. Noblistę upamiętnia tablica na synagodze w Rymanowie.

 

Na podstawie:

Staruszkiewicz A., „Rocznik Rymanowa Zdroju”, tom II, 1997

 {nomultithumb}

 

Po zakończeniu II wojny światowej Zielony Domek w Rymanowie Zdroju wyremontowano i urządzono w nim bar-kawiarnię, bufet z gorącymi posiłkami oraz stołówkę pracowniczą. Rozpoczęły się również dancingi, na które przychodziło wielu kuracjuszy. W latach 50. XX wieku zmieniono funkcję Zielonego Domku. Zamiast baro-kawiarni utworzono Centralną Świetlicę Zdrojową z małą sceną. Organizowano tutaj występy miejscowych i przyjezdnych zespołów. W 1957 roku rozpoczęto budowę nowego Zielonego Domku. Stary, drewniany budynek ze względu na zły stan techniczny rozebrano. W sierpniu 1960 roku uroczyście otwarto część nowego Zielonego Domku o nazwie Okrąglak, w której znajdowała się świetlica, kawiarnia oraz hall. Wokół Okrąglaka powstał taras. Intensywne prace remontowe przetrwał oryginalny wiąz z koroną w kształcie parasola. Kierownikiem Zielonego Domku w tym czasie był Kazimierz Bolanowski. To on zorganizował w 1961 roku tutaj koło filatelistyczne, a następnie reaktywował działalność zespołu estradowego.

W dniu 26 stycznia 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie całości Zielonego Domku przez przewodniczącą Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, dr Brzozowską.

W Zielonym Domku powstała sala kinowa z 200 miejscami i panoramicznym ekranem. Rozpoczęto działalność kulturalną i budynek zaczął pełnić funkcję uzdrowiskowego Domu Kultury, w którym odbywały się koncerty skrzypcowe i wokalne, spotkania z artystami i pisarzami. Utworzono także Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W latach 60. XX wieku działalność kulturalna w Zielonym Domku poszerzyła się dzięki podpisaniu stałej umowy z Artosem, który wystawiał muzyczno-wokalne składanki lub fragmenty operetek.

Obecnie Zielony Domek należy do właścicieli Hotelu Klimat i Krakowiaka w Iwoniczu Zdroju. Znajduje się tutaj restauracja. W lipcu 2012 roku przeprowadzono gruntowny remont. Zielony Domek nadal stanowi centrum Rymanowa Zdroju, które chętnie odwiedzają kuracjusze.

 

Na podstawie:

Kiryka F.(red.), „Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju”, Rymanów 1985.

 

 {nomultithumb}

 

W Rudawce Rymanowskiej nad rzeką Wisłok znajduje się potężna Skała Olzy, która opada prosto do koryta Wisłoka. Ma ona 40 m wysokości i jest zbudowana z łupków. W 2013 roku w pobliżu wodospadu spadającego ze stoku skały Nadleśnictwo Rymanów postawiło pomnik poświęcony naszemu papieżowi, św. Janowi Pawłowi II, który będąc jeszcze kardynałem wędrował po Beskidzie Niskim w latach 70 XX wieku. Pewnego razu zachwycił się tym wodospadem. Prawdopodobnie wodospad był jedną z inspiracji dla papieża przy pisaniu wiersza „Źródło” zamieszczonym w Tryptyku Rzymskim.

 

 

 {nomultithumb}

 

Rudawka Rymanowska

22, Maj 2015
Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Rudawka Rymanowska - wieś znajduje się w dolinie Wisłoka. Miejscowość założona została przed rokiem 1589 na prawie wołoskim. Osada była zamieszkiwana przez Łemków. Wieś jak i inne osady w okolicy przez cały czas istnienia wchodziła w skład dóbr rymanowskich. Rodzina Potockich w czasie epidemii cholery w roku 1873 przyjeżdżała do wsi, aby pomagać w leczeniu miejscowych. Na początku tego stulecia w Rudawce odkryto pokłady ropy naftowej. Do dziś znajduje się tam kopalnia. W 1944 roku we wrześniu pod ostrzałem katiuszy radzieckich prawie cała osada spłonęła. Po wojnie miejscowi zostali zmuszeni do przeniesienia się do Związku Radzieckiego.

Obecnie w Rudawce mieszka jedynie 42 osoby, które przeważnie pracują w Odrzechowej w Instytucie Hodowli PAN. Wieś może stać się miejscowością uzdrowiskową, gdyż w latach 50 XX wieku podczas odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej natrafiono na wysoko zmineralizowane solanki jodobromowe. Już teraz znajdują się tutaj domki campingowe oraz ośrodki kolonijne.

W Rudawce Rymanowskiej można zobaczyć przepiękne plenery Beskidu Niskiego. To tutaj znajduje się potężna skała zwana Olzą. Jest odkrywką fliszu karpackiego zbudowana m.in. z łupków. Ściana opada prosto do koryta rzeki Wisłok, która na tym obszarze meandruje, tworząc liczne zakola. W okresie letnim wczasowicze często tutaj spędzają czas na wodą, odpoczywając.

 

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik, Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Krosno 2003

Irena Florian

 

 {nomultithumb}

 

Sanatorium "Opatrzność" jest jednym z najstarszych obiektów w Rymanowie Zdroju. Budynek powstał w 1881 roku. W 1934 roku był siedzibą Administratora Apostolskiego Łemkowszczyzny, który nadzorował pracę 118 parafii grekokatolickich. 30 kwietnia 1938 roku siedzibę Administratora przeniesiono do Sanoka.

Dzisiaj "Opatrzność" wraz z willą "Gołąbek" tworzy zespół obiektów leczniczych umiejscowionych w centrum rozległego parku zdrojowego.

Na podstawie strony internetowej:

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

 

 {nomultithumb}

 

Obecnie budynek sanatorium Eskulap w Rymanowie Zdroju to nowoczesny obiekt o trzech kondygnacjach. Posiada 176 miejsc nocelgowych, windę, stołówkę oraz kafejkę internetową i własny parking. Za czasów Anny Potockiej był to jeden z pierwszych zakładów zdrojowych, w których odbywały się zabiegi kąpielowe.

W Eskulapie znajduje się Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy. W ramach szpitala działają oddziały pulmonologiczne oraz kardiologiczne. Kuracjusz może liczyć na zabiegi kąpielowe, masaże, okłady borowinowe, inhalacje. W holu Eskulapa znajduje się ujęcie wody mineralnej Tytusa, z której mogą korzystać urlopowicze.

Na podstawie strony internetowej:

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

{nomultithumb}

Strona 1 z 10

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384