1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Stary cmentarz w Bałuciance znajduje się w pobliżu cerkwi. Na nim można spotkać kilkanaście cennych nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1889 roku.

 

 

 

 {nomultithumb}

 

Bałucianka

07, Sty 2015
Kategoria: Gmina Rymanów

Bałucianka- miejscowość w dokumentach istnieje od roku 1470. Była to wieś łemkowsko-polska i nosiła nazwę Bałutowa. Bałucianka leży w dolinie Bałuciańskiego Potoku. Obecna nazwa używana jest od końca XVI wieku. W tym czasie Łemkowie nazywali ją „Bawtianka”. Wieś była własnością króla, a od wieku XIII należała do właścicieli Rymanowa. W miejscowości do roku 1848 istniał folwark, natomiast około 20 lat wcześniej zburzono zbudowaną w XVII stuleciu cerkiew.

Podczas I Wojny Światowej w miejscowości przez krótki okres czasu miały miejsce walki, w wyniku których spłonęła część zabudowań. W roku 1945 łemkowską część mieszkańców wywieziono do ZSRR. W miejscowości została polska ludność. Po wojnie część łemkowską zasiedliły osoby z okolicznych miejscowości. Obecnie miejscowość liczy około 150 mieszkańców.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384