1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Dorzecze Wisłoka

Dorzecze Wisłoka (28)

Niegdyś cmentarz parafialny znajdował się przy kościele. Dopiero w 1780 roku po ukazaniu się dekretu cesarskiego nakazującego przeniesienie miejsc pochówku zmarłych poza osiedla mieszkalne, cmentarz grzebalny w Zarszynie przeniesiono na wschód, gdzie znajduje się do dzisiaj. Na cmentarzu można zobaczyć…
Kategoria: Dorzecze Wisłoka
(0 głosów)
Pomnik poległych z 1932 roku w miejscowości Długie wykonano z kamienia. Przedstawia on żołnierza zrywającego orłowi polskiemu pętlo niewoli. Pomnik wzniesiono ku pamięci poległych żołnierzy z Długiego w czasie walk I wojny światowej.   Anna Twardy Na podstawie: Ciupka J.,…
Kategoria: Dorzecze Wisłoka
(0 głosów)
Pomnik 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach znajduje się przed siedzibą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Pomnik upamiętnia uczestników bitwy o przełęcz Dukielską. Jest to mogiła poległych żołnierzy czeskich i słowackich w czasie walk z hitlerowcami w 1944 roku.…
Zespół dworsko-pałacowy w Nowosielcach, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej, należał niegdyś do rodziny Gniewoszów. Prawdopodobnie powstał w latach 1775-1825 (niektórzy twierdzą, że nawet później na przełomie XIX i XX wieku).…
Strona 3 z 3

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384