1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka (35)

piątek, 11 październik 2013 15:11

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: bocian biały

Napisał

Bociana białego Ciconia ciconia spotyka się prawie we wszystkich bieszczadzkich miejscowościach. Na trasie dużej i małej obwodnicy bieszczadzkiej można naliczyć kilkadziesiąt starych bocianich gniazd. Zakładane są: na budynkach, słupach oraz drzewach z wyłamanymi wierzchołkami koron.

 bocian fot Piotr Kutiak 13

piątek, 11 październik 2013 15:03

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: zięba

Napisał

Zięba Fringilla coelebs należy do najpospolitszych ptaków spotykanych na terenie całych Bieszczadów. Swą rodzajową nazwę łacińską frangllia zawdzięcza swym niewielkim rozmiarom. Drugi człon nazwy - coelebs - oznacza kawalera. Zięba jest przedstawicielem rodziny łuszczaków i jak wszyscy jej przedstawiciele posiada mocny dziób służący do miażdżenia ziaren i chitynowych pancerzy owadów. Samce wyraźnie odróżniają się od samic barwnym upierzeniem.

 zięba fot Piotr Kutiak

piątek, 11 październik 2013 14:53

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: orlik krzykliwy

Napisał

Krzyżówka Anas platyrhynchos to przodek kaczki domowej, uważana jest za najliczniejszego przedstawiciela blaszkodziobych w Polsce. Spotyka się ją najczęściej na powierzchni zbiorników i cieków wodnych. Regularnie zimuje na terenie Zalewu Solińskiego i Myczkowieckiego oraz mniejszych zbiornikach wody stojącej. Spotykamy ją również nad Sanem, Osławą, Solinką oraz przy małych i dużych potokach. Najwyżej spotykane stanowiska krzyżówki w Bieszczadach obserwowano w dolinie górnego Sanu w okolicach Tarnawy.

100 4584

piątek, 11 październik 2013 14:37

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: krzyżówka

Napisał

Krzyżówka Anas platyrhynchos to przodek kaczki domowej, uważana jest za najliczniejszego przedstawiciela blaszkodziobych w Polsce. Spotyka się ją najczęściej na powierzchni zbiorników i cieków wodnych. Regularnie zimuje na terenie Zalewu Solińskiego i Myczkowieckiego oraz mniejszych zbiornikach wody stojącej. Spotykamy ją również nad Sanem, Osławą, Solinką oraz przy małych i dużych potokach. Najwyżej spotykane stanowiska krzyżówki w Bieszczadach obserwowano w dolinie górnego Sanu w okolicach Tarnawy.

krzyzowka Kutiak

czwartek, 10 październik 2013 19:55

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: kormoran czarny

Napisane przez

"Dzień gaśnie w szarej mgle.
Wiatr strąca krople z drzew.
Sznur kormoranów w locie splątał się..."

Fragment tekstu piosenki Piotra Szczepanika "Goniąc kormorany" z 1965r. autorstwa Andrzeja Tylczyńskiego

Od kilku lat dolinę Sanu oraz wody Zalewu Myczkowieckiego i Solińskiego odwiedzają kormorany. Kormoran czarny Phalacrocorax carbo, jest dużym ptakiem wodnym z rodziny kormoranowatych. Długość ciała dojrzałych kormoranów wynosi 90-92 cm, rozpiętość skrzydeł to około 140 cm. Ważą od 1,6 do 3,6 kg.

 kormoran fot kutiak 1

czwartek, 10 październik 2013 19:40

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: kowalik

Napisał

Kowalik Sitta europaea jest ptakiem wielkości wróbla. Spotykany jest na terenie całego kraju. Występuje w na obszarze całej Europy poza Skandynawią, Islandią i Irlandią. Zamieszkuje lasy liściaste, parki i sady, gdzie jest obecny przez cały rok.Ten pospolity przedstawiciel kowalikowatych jest niezwykle zwinnym ptakiem. Potrafi poruszać się w dół pnia z głową skierowaną ku ziemi. Jego dziuple z zamurowanymi częściowo otworami wlotowymi.

kowalik fot piotr kutiak 2

czwartek, 10 październik 2013 19:26

Fauna w Dorzeczu Wisłoka: biegaczowate

Napisał

Dokądkolwiek skierujemy nasze kroki z pewnością spotkamy się z przedstawicielami największej żyjącej współcześnie grupy zwierząt, którą są owady. Żyją one wszędzie: w naszych domach, na polach, w lasach, w sadach, na ziemi, pod ziemią, we wszystkich strefach klimatycznych i na wszystkich kontynentach. Spośród około 800 tys. gatunków owadów prawie 350 tys. stanowią chrząszcze, które niejednokrotnie zadziwiają pięknem kształtów i barw, wielkością, biologią oraz środowiskiem życia. Rodzina biegaczowatych Carabidae, jest jedną z najliczniejszych gatunkowo w rzędzie chrząszczy. Liczy około 24 tys. opisanych do tej pory gatunków. Jest to rodzina bardzo zróżnicowana, zarówno w pod względem morfologicznym, jak i ekologicznym. Fauna polskich przedstawicieli omawianej rodziny liczy powyżej 500 gatunków zgrupowanych w ponad 70 rodzajach.

biegacz skórzasty Piotr Kutiak

Strona 3 z 3

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384