1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Dawny browar w Posadzie Zarszyńskiej

Napisane przez 

Browar w Posadzie Zarszyńskiej wchodził w skład kompleksu dworskiego. Obecny budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku, ale początki browaru w Posadzie Zarszyńskiej sięgają XVII wieku. Browar zaopatrzał w trunki nie tylko karczmy, ale również zarszyński ratusz. W 1631 roku wspomina się o istnieniu „słodowni dworskiej”. Jedni z właścicieli Zarszyna i Posady, jezuici z Krosna puszczali browar w arendę, więc produkcja w XVII wieku musiała być znaczna. Kontrakty pomiędzy jezuitami, a arendami browarowymi zawarto w latach 1755, 1756, 1772 i 1773. W czasie, gdy Zarszyn z Posadą należał do Kazimierza Ostaszewskiego, budynek browaru spłonął. Dopiero Jan Wiktor i jego syn Kazimierz wybudowali nowy budynek. W 1859 roku browar przerabiał 3 000 korcy jęczmienia i dostarczał 3 000 zł dochodu oraz młóta do wypasu bydła. Kolejnym właścicielem browaru został Zucker i Spółka oraz Rosennblind. Od niego zakład kupiła rodzina Scheinerów z Sanoka, którzy zarządzali browarem do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji budynek dzierżawił dr Oskar Schmidt. Browar wyremontowano, zmodernizowano oraz unowocześniono proces produkcji. Po wojnie zakład upaństwowiono. Browar był miejscem pracy dla wielu mieszkańców Zarszyna i okolic. Produkcję piwa wstrzymano w latach 70. XX wieku. Na początku pozostawione budynki należały do sanockiego „Stomilu”, później do Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” z Leska, które zamknięto w 1991 roku. Browar zajął syndyk masy upadłościowej. Dopiero 1 grudnia 1995 roku kupił go jednoosobowy właściciel firmy „Chlodnie-Zgoda” z Krakowa.

 

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Polakowski S., „Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego”, Krosno 2012,

„Przewodnik turystyczny” LGD „Dorzecze Wisłoka”,

Ciupka J., „W gminie Zarszyn”, Krosno 2000.

DSC 0198 Kopiowanie Kopiowanie

 

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384