1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Pomnik 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Napisane przez 

Pomnik 2. Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach znajduje się przed siedzibą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Pomnik upamiętnia uczestników bitwy o przełęcz Dukielską. Jest to mogiła poległych żołnierzy czeskich i słowackich w czasie walk z hitlerowcami w 1944 roku. Pomnik ufundowali mieszkańcy ziemi sanockiej i młodzież szkolna w 1972 roku, o czym informuje tablica umieszczona na pomniku. Odsłonięto go 18 czerwca. Wyżej znajduje się również tablica z imionami i nazwiskami poległych. Obecnie pomnikiem opiekuje się młodzież ucząca się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

DSC 0148 Kopiowanie Kopiowanie

Anna Twardy

Na podstawie:

„Przewodnika Turystycznego” Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”

Ciupka J., „W gminie Zarszyn”, Krosno 2000.

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384