1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Zielony Domek w Rymanowie Zdroju

Napisane przez 
Zielony Domek w Rymanowie Zdroju Zielony Domek w Rymanowie Zdroju Maciej Dufrat

Po zakończeniu II wojny światowej Zielony Domek w Rymanowie Zdroju wyremontowano i urządzono w nim bar-kawiarnię, bufet z gorącymi posiłkami oraz stołówkę pracowniczą. Rozpoczęły się również dancingi, na które przychodziło wielu kuracjuszy. W latach 50. XX wieku zmieniono funkcję Zielonego Domku. Zamiast baro-kawiarni utworzono Centralną Świetlicę Zdrojową z małą sceną. Organizowano tutaj występy miejscowych i przyjezdnych zespołów. W 1957 roku rozpoczęto budowę nowego Zielonego Domku. Stary, drewniany budynek ze względu na zły stan techniczny rozebrano. W sierpniu 1960 roku uroczyście otwarto część nowego Zielonego Domku o nazwie Okrąglak, w której znajdowała się świetlica, kawiarnia oraz hall. Wokół Okrąglaka powstał taras. Intensywne prace remontowe przetrwał oryginalny wiąz z koroną w kształcie parasola. Kierownikiem Zielonego Domku w tym czasie był Kazimierz Bolanowski. To on zorganizował w 1961 roku tutaj koło filatelistyczne, a następnie reaktywował działalność zespołu estradowego.

W dniu 26 stycznia 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie całości Zielonego Domku przez przewodniczącą Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, dr Brzozowską.

W Zielonym Domku powstała sala kinowa z 200 miejscami i panoramicznym ekranem. Rozpoczęto działalność kulturalną i budynek zaczął pełnić funkcję uzdrowiskowego Domu Kultury, w którym odbywały się koncerty skrzypcowe i wokalne, spotkania z artystami i pisarzami. Utworzono także Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W latach 60. XX wieku działalność kulturalna w Zielonym Domku poszerzyła się dzięki podpisaniu stałej umowy z Artosem, który wystawiał muzyczno-wokalne składanki lub fragmenty operetek.

Obecnie Zielony Domek należy do właścicieli Hotelu Klimat i Krakowiaka w Iwoniczu Zdroju. Znajduje się tutaj restauracja. W lipcu 2012 roku przeprowadzono gruntowny remont. Zielony Domek nadal stanowi centrum Rymanowa Zdroju, które chętnie odwiedzają kuracjusze.

 

Na podstawie:

Kiryka F.(red.), „Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju”, Rymanów 1985.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka
Więcej w tej kategorii: « Rudawka Rymanowska

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384