1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Rynek w Jaćmierzu

Napisane przez 
Rynek w Jaćmierzu Rynek w Jaćmierzu Maciej Dufrat

Rynek w Jaćmierzu wyróżnia tę miejscowość spośród innych na terenie gminy Zarszyn, bowiem zachowała się dawna zabudowa małomiasteczkowa dookoła rynku. Niektóre domy pochodzą z XVII i XIX wieku. Są to parterowe budynki drewniane o konstrukcji zrębowej. Są one ustawione szczytem lub kalenicowo.

 

Jaćmierski rynek założył w 1427 roku syn osadnika Fryderyka Myssnara, Fryderyk Jacimirski. Rynek posiada kształt prostokąta o wymiarach 140 na 70 metrów. Jego powierzchnia wynosi 1 hektar. To właśnie tutaj podczas jarmarków odbywających się w dniach: 21 marca, 8 maja, 24 czerwca, 1 września i w każdy wtorek handlowano bydłem, końmi, materiałami, żywnością, kopalinami i innymi towarami.

Rynek był położony przy Trakcie Węgierskim. W XV i XVI wieku okolice Rynku zamieszkiwało około 30 rzemieślników o różnej profesji. Architekturę tego miejsca tworzyły podcienia, duże podjazdy, noclegi oraz miejsca przeznaczone na zabawę i konsumpcję. Budynki o małych oknach budowano z kamienia, gliny i drewna. Nie posiadały kominów.

Obecnie prawie wszystkie budynki okalające Rynek są wpisane do Rejestru Zabytków.

W latach 2004 i 2005 przeprowadzono remont z inicjatywy radnego gminy Zarszyn, Ryszarda Stączka i przy wsparciu Wójta Gminy Zarszyn, Andrzeja Betleja. Pieniądze pozyskano z budżetu gminy oraz Funduszu Unijnego SAPARD.

Na Rynku można zobaczyć odnowiony w 2005 roku pomnik Matki Boskiej, dąb „Wawrzek”, który zasadzono w 600-lecie Jaćmierza; Remizę OSP zwaną Ratuszem (w nadbudówce budynku umieszczono czynny zegar), pomnik ku pamięci poległych w latach 1914-1920 z 1930 roku, który otaczają srebrne świerki, jarzębiny i kwiaty; zabytkowy Dom Ludowy z 1909 roku, budynek nr 137 z lat 1920-1927, w którym mieściła się Kasa Stefczyka; dom nr 628, który w przeszłości służył jako bożnica oraz Regionalną Izbę Pamięci.

Obecnie Rynek w Jaćmierzu jest miejscem odpoczynku, rozrywki, uroczystości, które łączy mieszkańców wsi.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Stączek R., „Poznaj Jaćmierz”, Jaćmierz 2006,

Ciupka J., „W gminie Zarszyn”, Krosno 2000.

 

 

 

Kategoria: Dorzecze Wisłoka

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384