1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

wtorek, 17 luty 2015 12:12

Dawna cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej w Bałuciance

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Cerkiew w Bałuciance Cerkiew w Bałuciance Maciej Dufrat

Dawna greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej w Bałuciance obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Świątynia jest położona na wzgórzu pod szczytem góry Przymiarki. Przy niej znajduje się cmentarz. Otacza ją stary mur z kamienia łamanego.

 

Prawdopodobnie została wybudowana w XVII wieku. Jej remont przeprowadzono w 1820 roku.

Cerkiew jest drewniana i orientowana. Ma konstrukcję zrębową i trójdzielny układ. Zbudowano ją na kamiennym podmurowaniu. Jej wieża i przedsionek mają konstrukcję słupową. Z zewnątrz świątynia jest oszalowana.

Prezbiterium wybudowano na planie kwadratu, później w 1946 roku zamieniono je na zakrystię. Nawa cerkwi jest kwadratowa, wyższa i szersza. Łączy się od zachodu z prostokątnym babińcem, nad którym wznosi się wieża. Od zachodu babińca znajduje się prostokątny przedsionek.

Wewnątrz prezbiterium i nawy są pozorne ośmiopolowe kopuły na pendentywach. Babiniec ma stropy belkowane.

Okna świątyni są małe, prostokątne, w nawie bliźniacze. Dach nad prezbiterium i nawą jest namiotowy, łamany, zwieńczony ośmiobocznymi wieżyczkami z baniastymi hełmami, z kolei dach przedsionka jest trójspadowy, pobity blachą.

Wieża ma obite blachą, lekko pochyłe ściany i namiotowy dach z ośmioboczną wieżyczką zwieńczoną baniastym hełmem z krzyżem.

W dawnej cerkwi zachował się ikonostas stworzony z dwóch, pochodzących z różnych epok: barokowe Deesis z II połowy XVII wieku z jednego oraz z późnobarokowego drugiego z I połowy XVIII wieku: czterostrefowego, z bogatą dekoracją snycerską o ornamentach roślinnych. W strefie ołtarzy umieszczono ikony z I połowy XVIII wieku: św. Annę z Matką Boską, Matkę Boską z Dzieciątkiem, Chrystusa Błogosławiącego i św. Jerzego.

Ażurowe carskie wrota pochodzą z I połowy XVIII wieku. Mają sześć medalionów ze Zwiastowaniem i popiersiami czterech ewangelistów. Wrota diakońskie pochodzą z XX wieku i w strefie prazdników mają dwanaście ikon z I połowy XVIII wieku: Oddanie Marii do świątyni, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni, Chrzest Chrystusa, Ucieczka do Egiptu, Ostatnia Wieczerza, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Św., Przemienienie na górze Tabor, Pokłon Trzech Króli, scena fundacyjna. W strefie Deesis znajdują się ikony dwunastu apostołów i Chrystusa z II połowy XVII wieku. W zwieńczeniu ma sześć półkolistych medalionów z malowanymi parami proroków z II połowy XVII wieku. Do ikonostasu został przystawiony rokokowy ołtarz główny z 1783 roku. Jest jednokondygnacjowy, ma parę kolumn i ażurowe ucha z rzeźbami aniołków i obrazami. W centrum rokokowy obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1783 roku. Rokokowe tabernakulum jest obrotowe. Późnobarokowe ołtarze boczne również są przystawione do ikonostasu. Lewy ołtarz pochodzi z I połowy XVIII wieku, w jego polu głównym widnieje ikona św. Mikołaja. Rokokowy prawy ołtarz z XVIII wieku w polu głównym ma Pietę.

W świątyni można zobaczyć: dwie kropielnice kamienne z I połowy XIX wieku, szklany świecznik z przełomu XVIII i XIX wieku, krzyż ze zwieńczenia z malowanym wizerunkiem Chrystusa, ludowy obraz Chrystusa tzw. Kobylańskiego z I połowy XIX wieku, trzy lichtarze drewniane z XVIII/XIX wieku.

 

Anna Twardy

Na podstawie:

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., „Katalog Zabytków Sztuki. Krosno, Dukla i okolice”, Warszawa 1977,

Mendelowski S.(red.), „Rymanów Zdrój”, Krosno 2006.

 

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 31 marzec 2015 07:33

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384